รับสมัครงาน

รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานทดลองงานในตำแหน่ง นักวิจัย 5 สังกัดกลุ่มงานด้านตรวจสอบความถูกต้องของวิธีวิเคราะห์ กลุ่มวิจัยเภสัชเคมีวิเคราะห์ สถาบันวิจัยและพัฒนา

องค์การเภสัชกรรม มีความประสงค์รับสมัครคัดเลือกบุคคล ผู้สำเร็จการศึกษาวุฒิปริญญาเอก หรือปริญญาโท เภสัชศาสตร์ หรือวิทยาศาสตร์ ทางด้านเคมี เพื่อบรรจุเป็นพนักงานทดลองงานในตำแหน่ง นักวิจัย 5 (0540) จำนวน 1 อัตรา สังกัดกลุ่มงานด้านตรวจสอบความถูกต้องของวิธีวิเคราะห์ กลุ่มวิจัยเภสัชเคมีวิเคราะห์ สถาบันวิจัยและพัฒนา โดยมีรายละเอียดการรับสมัคร ดังนี้

รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานทดลองงานในตำแหน่งต่างๆ สังกัดหน่วยงานในองค์การเภสัชกรรม

องค์การเภสัชกรรม มีความประสงค์รับสมัครคัดเลือกบุคคล ผู้สำเร็จการศึกษาวุฒิเภสัชศาสตรบัณฑิตเพื่อบรรจุเป็นพนักงานทดลองงานในตำแหน่ง นักการตลาด 5 และเภสัชกร 5 จำนวน 7 อัตรา สังกัดหน่วยงานในองค์การเภสัชกรรม โดยมีรายละเอียดการรับสมัคร ดังนี้

การรับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานและลูกจ้าง สังกัดหน่วยงานในองค์การเภสัชกรรม

ด้วย องค์การเภสัชกรรม มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุเข้าทำงานสังกัดหน่วยงานต่างๆ โดยวิธีการสอบคัดเลือก เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานจำนวน 41 อัตรา และจ้างเป็นลูกจ้างประจำ จำนวน 143 คน ปรากฏรายละเอียด ดังนี้

ยกเลิกการรับสมัครสอบ ตำแหน่ง ผู้ตรวจสอบภายใน 4 (1582) สังกัดกลุ่มตรวจสอบภารกิจบริหาร ภารกิจการเงินและงานเฉพาะกิจ สำนักตรวจสอบภายใน

ตามที่องค์การเภสัชกรรมได้มีประกาศ ลงวันที่ 5 สิงหาคม 2562 เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานและลูกจ้าง สังกัดหน่วยงานในองค์การเภสัชกรรม เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงาน จำนวน 41 อัตรา และจ้างเป็นลูกจ้างประจำ จำนวน 143 คน นั้น

ติดต่อองค์การเภสัชกรรม

0-2203-8153-5-