รับสมัครงาน

รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานทดลองงานในตำแหน่ง นักวิจัย 5 สังกัด กลุ่มวิชาการและประสานงานวิจัยทางคลินิก สถาบันวิจัยและพัฒนา

องค์การเภสัชกรรม มีความประสงค์รับสมัครคัดเลือกบุคคล ผู้สำเร็จการศึกษาวุฒิเภสัชศาสตรบัณฑิตเพื่อบรรจุเป็นพนักงานทดลองงานในตำแหน่ง นักวิจัย 5 (2306) จำนวน 1 อัตรา สังกัดกลุ่มวิชาการและประสานงานวิจัยทางคลินิก สถาบันวิจัยและพัฒนา โดยมีรายละเอียดการรับสมัคร ดังนี้

ติดต่อองค์การเภสัชกรรม

0-2203-8153-5-