รับสมัครงาน

รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานทดลองงานในตำแหน่งต่างๆ

องค์การเภสัชกรรม มีความประสงค์รับสมัครคัดเลือกบุคคล ผู้สำเร็จการศึกษาวุฒิเภสัชศาสตรบัณฑิตเพื่อบรรจุเป็นพนักงานทดลองงานในตำแหน่ง เภสัชกร 5 นักการตลาด 5 เจ้าหน้าที่พัสดุ 5 และเจ้าหน้าที่จัดซื้อ 5จำนวน 18 อัตรา สังกัดหน่วยงานในองค์การเภสัชกรรม โดยมีรายละเอียดการรับสมัคร ดังนี้

รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกและจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว สังกัดสาขาภาคเหนือ ฝ่ายบริหารพัสดุและผลิตภัณฑ์

องค์การเภสัชกรรม มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลผู้สำเร็จการศึกษาวุฒิมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) เพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (02188) สัญญาจ้างไม่เกิน 30 กันยายน พ.ศ.2563 โดยวิธีคัดเลือก สังกัดสาขาภาคเหนือ ฝ่ายบริหารพัสดุและผลิตภัณฑ์ จำนวน 1 คน โดยมีรายละเอียดตำแหน่งที่เปิดรับ ดังนี้

ติดต่อองค์การเภสัชกรรม

0-2203-8153-5-