รับสมัครงาน

รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานทดลองงาน ในตำแหน่งเภสัชกร ๕ นักการตลาด ๕ นักวิจัย ๕ สังกัดหน่วยงานในองค์การเภสัชกรรม

องค์การเภสัชกรรม มีความประสงค์รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคล ผู้สำเร็จการศึกษาวุฒิเภสัชศาสตรบัณฑิต เพื่อบรรจุเป็นพนักงานทดลองงานในตำแหน่ง เภสัชกร ๕ นักการตลาด ๕ นักวิจัย ๕ จำนวน ๓๘ อัตรา สังกัดหน่วยงานในองค์การเภสัชกรรม โดยมีรายละเอียดการรับสมัคร ดังนี้

รับสมัครคัดเลือกบุคคล เพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว สังกัดแผนกยาเม็ด 2 กองเภสัชกรรม 2 ฝ่ายผลิตยา

องค์การเภสัชกรรม มีความประสงค์จะรับสมัครผู้สำเร็จการศึกษาระดับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ทางด้านช่าง เพื่อคัดเลือกและจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (สัญญาจ้าง 2 ปี) สังกัดแผนกยาเม็ด 2 กองเภสัชกรรม 2 ฝ่ายผลิตยา จำนวน 4 คน โดยมีรายละเอียดการรับสมัคร ดังนี้

รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคล เพื่อบรรจุเป็นพนักงานทดลองงานในตำแหน่งต่างๆ สังกัดหน่วยงานในองค์การเภสัชกรรม

องค์การเภสัชกรรม มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลผู้สำเร็จการศึกษา วุฒิมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) สายวิทยาศาสตร์ - ระดับปริญญาโท เพื่อสอบคัดเลือกและบรรจุแต่งตั้งให้ทดลองงานในตำแหน่งต่างๆ สังกัดหน่วยงานในองค์การเภสัชกรรม จำนวน 29 อัตรา โดยมีรายละเอียดการรับสมัคร ดังนี้

ติดต่อองค์การเภสัชกรรม

0-2203-8153-5-