รับสมัครงาน

ประกาศองค์การเภสัชกรรม เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานทดลองงาน ในตำแหน่งเภสัชกร ๕ นักการตลาด ๕ นักวิจัย ๕ สังกัดหน่วยงานในองค์การเภสัชกรรม

องค์การเภสัชกรรม มีความประสงค์รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคล ผู้สำเร็จการศึกษาวุฒิเภสัชศาสตรบัณฑิต เพื่อบรรจุเป็นพนักงานทดลองงานในตำแหน่ง เภสัชกร ๕ นักการตลาด ๕ นักวิจัย ๕ จำนวน ๓๑ อัตรา สังกัดหน่วยงานในองค์การเภสัชกรรม โดยมีรายละเอียดการรับสมัคร ดังนี้

รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคล เพื่อจ้างเป็นลูกจ้างทดลองงาน สังกัดฝ่ายชีววัตถุ ปฏิบัติงานโรงงานผลิตวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่/ไข้หวัดนก

องค์การเภสัชกรรม มีความประสงค์จะรับสมัครผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๖) สายวิทยาศาสตร์ เพศชาย เพื่อสอบคัดเลือกและจ้างเป็นลูกจ้างทดลองงาน จำนวน ๒ คน สังกัดฝ่ายชีววัตถุ ปฏิบัติงานโรงงานผลิตวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่/ไข้หวัดนก โดยมีรายละเอียดการรับสมัคร ดังนี้

รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานทดลองงาน ตำแหน่ง เภสัชกร ๕ สังกัดหน่วยงานในการประกันคุณภาพ โรงงานผลิตยารังสิต ๑

องค์การเภสัชกรรม มีความประสงค์จะรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานทดลองงานในตำแหน่ง เภสัชกร ๕ (๑๙๕๘)(๒๔๖๒)(๑๗๓๕)(๒๔๕๓)(๒๓๙๓)(๒๓๓๙)(๒๓๔๐)(๒๔๔๘)รวม ๘ อัตรา สังกัดหน่วยงานในการประกันคุณภาพ โรงงานผลิตยารังสิต ๑ โดยมีรายละเอียดการรับสมัคร ดังนี้

ติดต่อองค์การเภสัชกรรม

0-2203-8153-5-