รับสมัครงาน

รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคล เพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว สังกัดหน่วยงานในกองการผลิต โรงงานผลิตยารังสิต 1

องค์การเภสัชกรรม มีความประสงค์จะรับสมัครผู้สำเร็จการศึกษาวุฒิมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) จำนวน 16 คน และวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ทางด้านช่าง จำนวน 1 คน เพื่อคัดเลือกและจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (สัญญาจ้าง 2 ปี) สังกัดหน่วยงานในกองการผลิต โรงงานผลิตยารังสิต 1 โดยมีรายละเอียดการรับสมัคร ดังนี้

ติดต่อองค์การเภสัชกรรม

0-2203-8153-5-