รับสมัครงาน

รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกและจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว สังกัดฝ่ายชีววัตถุ ปฏิบัติงานโรงงานผลิตวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่/ไข้หวัดนก

องค์การเภสัชกรรม มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลผู้สำเร็จการศึกษาวุฒิมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) เพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว สัญญาจ้างไม่เกิน 30 กันยายน 2563 สังกัดฝ่ายชีววัตถุ ปฏิบัติงานโรงงานผลิตวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่/ไข้หวัดนก จำนวน 25 คน (02571 – 02595) โดยมีรายละเอียดการเปิดรับ ดังนี้

การรับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานและลูกจ้าง สังกัดหน่วยงานในองค์การเภสัชกรรม

ด้วย องค์การเภสัชกรรม มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุเข้าทำงานสังกัดหน่วยงานต่างๆ โดยวิธีการสอบคัดเลือก เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานจำนวน 53 อัตรา และจ้างเป็นลูกจ้างประจำ จำนวน 9 คน และลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 48 คน ปรากฏรายละเอียด ดังนี้

ยกเลิกการรับสมัครสอบ ตำแหน่ง พนักงานเทคนิคการผลิต 2 (1540) สังกัดกลุ่มงานผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารและอื่นๆ กองผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ ฝ่ายเภสัชเคมีภัณฑ์

ตามที่องค์การเภสัชกรรมได้มีประกาศ ลงวันที่ 2 กรกฎาคม 2561 เรื่อง การรับสมัครบุคคล เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานและลูกจ้าง สังกัดหน่วยงานในองค์การเภสัชกรรม เพื่อบรรจุและแต่งตั้ง เป็นพนักงาน จำนวน 53 อัตรา และจ้างเป็นลูกจ้างประจำ จำนวน 9 คน และลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 48 คน นั้น

ติดต่อองค์การเภสัชกรรม

0-2203-8153-5-