รับสมัครงาน

รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกและจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว สังกัดโรงงานผลิต (วัคซีน) ชีววัตถุ

องค์การเภสัชกรรม มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลผู้สำเร็จการศึกษาวุฒิมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือวุฒิมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) เพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว สัญญาจ้างไม่เกิน 30 กันยายน พ.ศ.2563 สังกัดโรงงานผลิต (วัคซีน) ชีววัตถุ จำนวน 13 คน (02583 – 02595) โดยมีรายละเอียดการเปิดรับ ดังนี้

ติดต่อองค์การเภสัชกรรม

0-2203-8153-5-