รับสมัครงาน

ขอเลื่อนกำหนดการสอบคัดเลือก เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานและลูกจ้าง สังกัดหน่วยงานในองค์การเภสัชกรรม

ตามประกาศองค์การเภสัชกรรม ลงวันที่ 19 และ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2563 เรื่อง การรับสมัครเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานและลูกจ้าง สังกัดหน่วยงานในองค์การเภสัชกรรม เพื่อบรรจุเป็นพนักงานรวมจำนวน 25 อัตรา และจ้างเป็นลูกจ้างประจำรวม จำนวน 169 คน ซึ่งได้ปิดรับสมัครไปแล้ว นั้น

ติดต่อองค์การเภสัชกรรม

0-2203-8153-5-