จัดบริการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่แก่ประชาชน ในพื้นที่ตำบลทับกวาง อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี

            องค์การเภสัชกรรมร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระบุรี และโรงพยาบาลแก่งคอย จัดบริการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่แก่ประชาชน ในพื้นที่ตำบลทับกวาง อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี พร้อมให้คำแนะนำในเรื่องการดูแลสุขภาพอนามัย ตลอดจนนำเสนอความคืบหน้าการดำเนินงานของโรงงานผลิต(วัคซีน)ชีววัตถุ ขององค์การเภสัชกรรม เมื่อวันที่ 25 ก.ค.62