โครงการอุปสมบทหมู่และถือศีลเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ให้กับผู้ปฏิบัติงานองค์การเภสัชกรรม ณ วัดทองเนียม เขตหนองแขม กรุงเทพฯ ระหว่างวันที่ 1-16 พฤษภาคม 2562

            องค์การเภสัชกรรม โดยกองพัฒนาองค์กรเพื่อความยั่งยืนร่วมกับชมรมพุทธศาสน์ จัดโครงการอุปสมบทหมู่และถือศีลเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ณ วัดทองเนียม เขตหนองแขม กรุงเทพฯ ระหว่างวันที่ 1-16 พฤษภาคม 2562