Loading
http://svr2.gpo.or.th/csr/modules/mod_image_show_gk4/cache/banners.csr_banner_1gk-is-97.jpglink
http://svr2.gpo.or.th/csr/modules/mod_image_show_gk4/cache/banners.csr_banner_2gk-is-97.jpglink
http://svr2.gpo.or.th/csr/modules/mod_image_show_gk4/cache/banners.csr_banner_3gk-is-97.jpglink

  1. ข่าว CSR
มอบโล่เกียรติคุณให้แก่กลุ่มที่เสนอโครงการเข้าร่วม "โครงการ GPO อาสาทำความดี ปี 2559" วันที่ 28 กันยายน 2559
โดย ขนิษฐา - วันจันทร์ ที่ 17 ตุลาคม 2559

ตามที่กองพัฒนาองค์กรเพื่อความยั่งยืนได้ดำเนินจัดทำ "โครงการ GPO อาสาทำความดี ปี 2559" เพื่อเปิด...
กิจกรรมสำหรับอดีตผู้ปฏิบัติงานขององค์การเภสัชกรรม
โดย ขนิษฐา - วันจันทร์ ที่ 17 ตุลาคม 2559

เมื่อวันเสาร์ที่  17 กันยายน 2559 เวลา 8.00 - 14.00 น. องค์การเภสัชกรรมโดยกองพัฒนาองค์กรเพื่อคว...
องค์การเภสัชกรรมมอบถุงยังชีพแก่ผู้ประสบภัยน้ำท่วม อ.เวียงสา จ.น่าน วันที่ 29 สิงหาคม 2559
โดย ขนิษฐา - วันศุกร์ ที่ 02 กันยายน 2559

เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2559 เภสัชกรหญิงวีระมล  มหาตมวดี ผู้ช่วยผู้อำนวยการองค์การเภสัชก...
กิจกรรมสัมพันธ์ระหว่างนิสิตนักศึกษาที่ได้รับทุนองค์การเภสัชกรรม ระหว่างวันที่ 28 - 30 กรกฎาคม 2559
โดย ขนิษฐา - วันพุธ ที่ 10 สิงหาคม 2559

เมื่อวันที่ 28 - 30 กรกฎาคม 2559 องค์การเภสัชกรรมได้ดำเนินจัด “กิจกรรมสัมพันธ์ระหว่างนิสิต/นักศ...
องค์การเภสัชกรรมบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการสนับสนุนสมาคมกีฬาบาสเกตบอลแห่งประเทศไทย
โดย ขนิษฐา - วันจันทร์ ที่ 13 มิถุนายน 2559

เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2559 องค์การเภสัชกรรมบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการสนับสนุนสมาคมกีฬาบา...
next
prev