Loading
http://svr2.gpo.or.th/csr/modules/mod_image_show_gk4/cache/score-cg-gpogk-is-97.jpglink

  1. ข่าวและกิจกรรม

  • 1
  • 2
  • 3
Prev Next
ผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรมพร้อมคณะผู้บริหารได้ร่วมประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและโปร่งใส

ผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรมพร้อมคณะผู้บร…

            ผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรมพร้อมคณะผู้บริหารได้ร่วมประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและโปร่งใส เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2560 ณ องค์การเภสัชกรรม อีกทั้งมีการเผยแพร่ผ่าน video conference เพื่อแสดงเจตนารมณ์ในการบริหารงานด้านความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใสและเป็นธรรม รวมทั้งร่วมต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบให้ผู้ปฏิบัติงานได้รับทราบและนำไปปฏิบัติเพื่อเดินหน้าขับเคลื่อนสู่ "องค์กรคุณธรรม" จากนั้นผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรมได้บรรยายเกี่ยวกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี 7 หลัก (หลักนิติธรรม หลักคุณธรรม หลักความโปร่งใส หลักการมีส่วนร่วม หลักความรับผิดชอบ หลักความคุ้มค่า และหลักการมีจริยธรรมที่ดี)...

25/ก.พ./2560 ฺัโดย ขนิษฐา

มีต่อ
มอบยาและเวชภัณฑ์ให้แก่สมาคมนิสิตเก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เพื่อส่งไปช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในจังหวัดชุมพร จังหวัดสุราษฎร์ธานี จังหวัดนครศรีธรรมราช และจังหวัดพัทลุง

มอบยาและเวชภัณฑ์ให้แก่สมาคมนิสิตเก่าจุฬา…

เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2560 นางสุมณฑา อธิจารุเดช ผู้อำนวยการกองพัฒนาองค์กรเพื่อความยั่งยืน เป็นผู้แทนองค์การเภสัชกรรม มอบยาและเวชภัณฑ์ ได้แก่ ยารักษากลากเกลื้อน จำนวน 1,000 หลอด ยาพาราเซตามอล จำนวน 1,000 แผง พาสเตอร์ปิดแผล จำนวน 50 กล่อง และยาใส่แผลโพวิโดน- ไอโอดีน จำนวน 1,000 ขวด ให้แก่สมาคมนิสิตจุฬาลงกร์มหาวิทยาลัย เพื่อส่งไปช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในจังหวัดชุมพร จังหวัดสุราษฎร์ธานี...

19/ม.ค./2560 ฺัโดย ขนิษฐา

มีต่อ
มอบของขวัญให้โรงเรียนรอบข้างพื้นที่องค์การเภสัชกรรม จำนวน 12 โรงเรียน เพื่อใช้ในกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ วันที่ 14 มกราคม 2560

มอบของขวัญให้โรงเรียนรอบข้างพื้นที่องค์ก…

องค์การเภสัชกรรมมอบของขวัญ จำนวน 4,500 ชิ้น ให้กับนักเรียนในโรงเรียนรอบข้างพื้นที่องค์การเภสัชกรรม ทั้ง 4 แห่ง เพื่อใช้ในกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2560 จำนวน 12 โรงเรียน ได้แก่ 1.โรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ  2.โรงเรียนสวนมิกสกวัน กรุงเทพฯ  3.โรงเรียนอนุบาลหนองใหญ่ จ.ชลบุรี  4.โรงเรียนหนองใหญ่ศิริวรวาท จ.ชลบุรี  5.โรงเรียนหนองผักหนาม จ.ชลบุรี  6.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหนองใหญ่ศิริธรรม จ.ชลุบรี  7.โรงเรียนชุมชนนิคมทับกวางสงเคราะห์ 1 จ.สระบุรี  8.โรงเรียนอนุบาลทับกวาง...

19/ม.ค./2560 ฺัโดย ขนิษฐา

มีต่อ
มอบเงินสนับสนุนการแข่งขันเดิน-วิ่ง เพื่อสุขภาพการกุศล "วิ่งสู้เอดส์ ครั้งที่ 19" โดยสมาคมพัฒนาประชากรและชุมชน

มอบเงินสนับสนุนการแข่งขันเดิน-วิ่ง เพื่อ…

ภญ. วีระมล มหาตมวดี ผู้ช่วยผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรม เป็นผู้แทนองค์การเภสัชกรรม มอบเงินสนับสนุนการแข่งขันเดิน-วิ่ง เพื่อสุขภาพการกุศล "วิ่งสู้เอดส์ ครั้งที่ 19" โดยสมาคมพัฒนาประชากรและชุมชน จำนวน 50,000 บาท โดยมีกำหนดจัดกิจกรรมในวันอาทิตย์ที่ 18 ธันวาคม 2559 เวลา 06.00 น. ซึ่งจะใช้ถนนภายในบริเวณกระทรวงสาธารณสุขเป็นเส้นทางการแข่งขัน มีผู้เข้าร่วมการแข่งขันประมาณ 2,000 คน การจัดงานดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อสมทบทุนการศึกษาแก่นักเรียนที่ได้รับผลกระทบจากโรคเอดส์ เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนได้ออกกำลังกาย และเพื่อเผยแพร่ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับโรคเอดส์แก่ประชาชนทั่วไป    

13/ธ.ค./2559 ฺัโดย ขนิษฐา

มีต่อ
องค์การเภสัชกรรมได้จัดโครงการ GPO ร่วมใจปลูกต้นไม้ 9,999 ต้น ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (ระยะที่ 1)

องค์การเภสัชกรรมได้จัดโครงการ GPO ร่วมใจ…

องค์การเภสัชกรรมได้จัดโครงการ GPO ร่วมใจปลูกต้นไม้ 9,999 ต้น ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยระยะที่ 1 ดำเนินการปลูกต้นพะยอม จำนวน 199 ต้น ในวันเสาร์ที่ 26 พฤศจิกายน 2559 เวลา 08.00 น. – 12.00 น. ณ พื้นที่องค์การเภสัชกรรม ตำบลทับกวาง อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี โดยผู้เข้าร่วมกิจกรรมประกอบด้วย ผู้บริหาร ผู้ปฏิบัติงาน...

29/พ.ย./2559 ฺัโดย ขนิษฐา

มีต่อ
องค์การเภสัชกรรมสนับสนุนยาและเวชภัณฑ์ให้แก่แพทยสภา

องค์การเภสัชกรรมสนับสนุนยาและเวชภัณฑ์ให้…

เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2559 ภญ.วีระมล  มหาตมวดี ผู้ช่วยผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรม มอบยาและเวชภัณฑ์ให้แก่แพทยสภา  ได้แก่ สำลี ขนาด 5 กรัม จำนวน 10,000 ถุง และยาระบาย จำนวน 500 ขวด เพื่อใช้ในการบริการประชาชนที่เดินทางมาถวายอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  

31/ต.ค./2559 ฺัโดย ขนิษฐา

มีต่อ
องค์การเภสัชกรรมสนับสนุนยาและเวชภัณฑ์ให้แก่หน่วยแพทย์อาสาฯ แพทยสภา-มูลนิธิธรรมาภิบาลทางการแพทย์-ปธพ.

องค์การเภสัชกรรมสนับสนุนยาและเวชภัณฑ์ให้…

เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2559 ภก.นิพนธ์ อัตนวานิช รองผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรม มอบยาและเวชภัณฑ์ให้แก่หน่วยแพทย์อาสาฯ แพทยสภา-มูลนิธิธรรมาภิบาลทางการแพทย์-ปธพ. ในโครงการ "แพทย์อาสาร่วมใจถวายเป็นพระราชกุศล" เพื่อช่วยเหลือประชาชนจำนวนมากที่เดินทางมาถวายอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ ณ บริเวณมณฑลพิธีท้องสนามหลวง รายการยาและเวชภัณฑ์ประกอบด้วย เจลกันยุง คาลาไมน์ ยาลดกรด พาราเซตามอล ขี้ผึ้งแก้ปวดบวม ยานวดบรรเทาปวดเมื่อย เวชภัณฑ์ทำแผล เป็นต้น  

26/ต.ค./2559 ฺัโดย ขนิษฐา

มีต่อ
มอบโล่เกียรติคุณให้แก่กลุ่มที่เสนอโครงการเข้าร่วม "โครงการ GPO อาสาทำความดี ปี 2559" วันที่ 28 กันยายน 2559

มอบโล่เกียรติคุณให้แก่กลุ่มที่เสนอโครงกา…

ตามที่กองพัฒนาองค์กรเพื่อความยั่งยืนได้ดำเนินจัดทำ "โครงการ GPO อาสาทำความดี ปี 2559" เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ปฏิบัติงานขององค์การเภสัชกรรมได้รวมกลุ่มกันทำประโยชน์ให้แก่ส่วนรวมภายในองค์การเภสัชกรรม ทั้งนี้กลุ่มที่ได้รับการสนับสนุน ได้แก่  1. โครงการ Let's Strong Together                           จัดทำโดยกลุ่ม GPO Fit and...

17/ต.ค./2559 ฺัโดย ขนิษฐา

มีต่อ
กิจกรรมสำหรับอดีตผู้ปฏิบัติงานขององค์การเภสัชกรรม

กิจกรรมสำหรับอดีตผู้ปฏิบัติงานขององค์การ…

เมื่อวันเสาร์ที่  17 กันยายน 2559 เวลา 8.00 - 14.00 น. องค์การเภสัชกรรมโดยกองพัฒนาองค์กรเพื่อความยั่งยืนได้จัดกิจกรรมสำหรับอดีตผู้ปฏิบัติงานขององค์การเภสัชกรรม เพื่อเป็นการพบปะแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ส่งเสริมให้อดีตผู้ปฏิบัติงานมีการดูแลสุขภาพและแก้ปัญหาสุขภาพด้วยตนเอง ในวันดังกล่าวได้จัดกิจกรรมต่าง ๆ ประกอบด้วย บรรยายเรื่องสูงวัยอนามัยดี๊ดี โดย อ.พนม ปีร์เจริญ เอกซเรย์ปอด รับคำแนะนำจากแพทย์ นวดเพื่อสุขภาพ กิจกรรมป้องกันภาวะสมองฝ่อ ตรวจสายเบื้องต้น เป็นต้น 

17/ต.ค./2559 ฺัโดย ขนิษฐา

มีต่อ
องค์การเภสัชกรรมมอบถุงยังชีพแก่ผู้ประสบภัยน้ำท่วม อ.เวียงสา จ.น่าน วันที่ 29 สิงหาคม 2559

องค์การเภสัชกรรมมอบถุงยังชีพแก่ผู้ประสบภ…

เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2559 เภสัชกรหญิงวีระมล  มหาตมวดี ผู้ช่วยผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรมได้เดินทางเป็นผู้แทนองค์การเภสัชกรรมมอบถุงยังชีพแก่ผู้ประสบภัยน้ำท่วม อ.เวียงสา จ.น่าน จำนวนรวม 500 ชุด ประกอบด้วย บ้านดอนไชย หมู่ 7 ตำบลกลางเวียง จำนวน 250 ชุด และบ้านน้ำปั้ว หมู่ 3 ตำบลบ้านปั้ว จำนวน 250 ชุด ทัังนี้ได้รับการต้อนรับเป็นอย่างดียิ่งจาก นายแพทย์ธำรงค์ สมบุญตนนท์...

02/ก.ย./2559 ฺัโดย ขนิษฐา

มีต่อ
รับสมัคร...โครงการ GPO อาสาทำความดี ปี 2559

รับสมัคร...โครงการ GPO อาสาทำความดี ปี 2…

แบบฟอร์มการนำเสนอโครงการ ประกาศการรับสัมคร  

10/ส.ค./2559 ฺัโดย ขนิษฐา

มีต่อ
กิจกรรมสัมพันธ์ระหว่างนิสิตนักศึกษาที่ได้รับทุนองค์การเภสัชกรรม ระหว่างวันที่ 28 - 30 กรกฎาคม 2559

กิจกรรมสัมพันธ์ระหว่างนิสิตนักศึกษาที่ได…

เมื่อวันที่ 28 - 30 กรกฎาคม 2559 องค์การเภสัชกรรมได้ดำเนินจัด “กิจกรรมสัมพันธ์ระหว่างนิสิต/นักศึกษาที่รับทุนองค์การเภสัชกรรม” ใน “โครงการสานฝัน ปันน้ำใจ ให้สังคม ประจำปี 2559” มีนิสิต/นักศึกษาที่ได้รับทุนทั้งสิ้นจำนวน 34 ทุน วัตถุประสงค์ในการจัดกิจกรรมฯ ครั้งนี้คือ ให้นิสิต/นักศึกษามีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน ได้รู้จักและรับทราบถึงบทบาทหน้าที่ พันธกิจขององค์การเภสัชกรรมมากยิ่งขึ้น และเพื่อสร้างความผูกพัน จุดประกายความคิดเพื่อเพิ่มโอกาสในการร่วมงานกับองค์การเภสัชกรรมในอนาคต โดยประกอบด้วยกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์ต่าง ๆ ได้แก่ 1. บรรยายพิเศษเรื่อง องค์การเภสัชกรรมในอนาคต 2. กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ 3. กิจกรรมรุ่นพี่พบรุ่นน้อง 4...

10/ส.ค./2559 ฺัโดย ขนิษฐา

มีต่อ
องค์การเภสัชกรรมบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการสนับสนุนสมาคมกีฬาบาสเกตบอลแห่งประเทศไทย

องค์การเภสัชกรรมบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ…

เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2559 องค์การเภสัชกรรมบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการสนับสนุนสมาคมกีฬาบาสเกตบอลแห่งประเทศไทย ซึ่งได้สนับสนุนค่าใช้จ่ายให้กับสมาคมกีฬาบาสเกตบอลแห่งประเทศไทย ประจำปี 2559 เป็นเงิน 500,000 บาท   

13/มิ.ย./2559 ฺัโดย ขนิษฐา

มีต่อ
มอบผลิตภัณฑ์แอลกอฮอล์ GPO ALCOHOL PLUS SPRAY 250 ml จำนวน 500 ขวด ให้แก่ชมรมเพื่อนโรคไตแห่งประเทศไทย

มอบผลิตภัณฑ์แอลกอฮอล์ GPO ALCOHOL PLUS S…

เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2559 องค์การเภสัชกรรมสนับสนุนผลิตภัณฑ์แอลกอฮอล์ GPO ALCOHOL PLUS SPRAY 250 ml จำนวน 500 ขวด ให้แก่ชมรมเพื่อนโรคไตแห่งประเทศไทย เพื่อได้ใช้ประโยชน์ในการให้บริการทางการแพทย์ โดยการดำเนินการสนับสนุนครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของแผนการเชื่อมโยงเครือข่ายผู้ป่วยโรคเรื้อรัง เช่น โรคไต โรคเอดส์ โรคธาลัสซีเมีย โรคเบาหวาน และผู้สูงอายุ

13/มิ.ย./2559 ฺัโดย ขนิษฐา

มีต่อ
องการค์เภสัชกรรมร่วมจัดกิจกรรมงานชมรมโรคโลหิตจางธาลัสซีเมียแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 27 และงานวันธาลัสซีเมียโลก ครั้งที่ 15 ในวันที่ 1 พฤษภาคม 2559 ณ โรงพยาบาลศิริราช กรุงเทพฯ

องการค์เภสัชกรรมร่วมจัดกิจกรรมงานชมรมโรค…

องการค์เภสัชกรรมร่วมจัดกิจกรรมงานชมรมโรคโลหิตจางธาลัสซีเมียแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 27 และงานวันธาลัสซีเมียโลก ครั้งที่ 15 ในวันที่ 1 พฤษภาคม 2559 ณ ห้องประชุมราชปนัดดาสิรินธร อาคารศรีสวรินทิรา โรงพยาบาลศิริราช กรุงเทพฯ โดยการจัดกิจกรรมเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของแผนการเชื่อมโยงเครือข่ายผู้ป่วยโรคเรื้อรังขององค์การเภสัชกรรม    

03/พ.ค./2559 ฺัโดย ขนิษฐา

มีต่อ
สนับสนุนยาให้กับ "โครงการสาสุขอาสา พัฒนาชนบท ปีที่ 3 ตอน สาสุข บุกน่าน"  คณะสาธรณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

สนับสนุนยาให้กับ "โครงการสาสุขอาสา …

องค์การเภสัชกรรมสนับสนุนยาตำราหลวงเพื่อใช้ในกิจกรรม "โครงการสาสุขอาสา พัฒนาชนบท ปีที่ 3 ตอน สาสุข บุกน่าน" ของคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ซึ่งจัดระหว่างวันที่ 9 - 14 มกราคม 2559 ณ บ้านท่ามงคล ตำบลแม่สาคร อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน โดยยาตำราหลวงที่สนบัสนุนไปนั้น ได้นำไปใช้ในกิจกรรมการดูแลตนเองเพื่อช่วยเพิ่มคุณภาพชีวิต

25/ก.พ./2559 ฺัโดย ขนิษฐา

มีต่อ
มอบผ้าห่มกันหนาว ยาและเวชภัณฑ์ จำนวน 1,000 ชุด ณ จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2559

มอบผ้าห่มกันหนาว ยาและเวชภัณฑ์ จำนวน 1,0…

เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2559 องค์การเภสัชกรรมนำโดย ภก.พิพัฒน์  นิยมการ รองผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรม พร้อมคณะ เดินทางลงพื้นที่มอบผ้าห่ม ยาและเวชภัณฑ์ช่วยผู้ประสบภัยหนาว จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 1,000 ชุด ให้แก่ผู้แทนแต่ละอำเภอ จำนวน 5 อำเภอ ได้แก่ อ.เชียงดาว อ.กัลยาณิวัฒนา อ.เวียงแหง อ.อมก๋อย และ อ.แม่แจ่ม  

11/ก.พ./2559 ฺัโดย ขนิษฐา

มีต่อ
มอบผ้าห่มกันหนาว ยาและเวชภัณฑ์ จำนวน 2,000 ชุด ณ จังหวัดแม่ฮ่องสอน เมื่อวันที่ 5-6 กุมภาพันธ์ 2559

มอบผ้าห่มกันหนาว ยาและเวชภัณฑ์ จำนวน 2,0…

เมื่อวันที่ 5-6 กุมภาพันธ์ 2559 องค์การเภสัชกรรมนำโดย คุณโสภาวดี  เลิศมนัสชัย และคุณญาใจ  พัฒนสุขวสันต์ กรรมการองค์การเภสัชกรรม นพ.นพพร  ชื่นกลิ่น             ผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรม ภก.นิพนธ์  อัตนวานิช รองผู้อำนวยการ ภญ.สุจิตรา คชเสนี ผู้เชี่ยวชาญพิเศษ เดินทางลงพื้นที่มอบผ้าห่ม ยาและเวชภัณฑ์ช่วยผู้ประสบภัยหนาว จังหวัดแม่ฮ่องสอน จำนวน 2,000...

11/ก.พ./2559 ฺัโดย ขนิษฐา

มีต่อ