Loading
http://svr2.gpo.or.th/csr/modules/mod_image_show_gk4/cache/banners.csr_banner_1gk-is-97.jpglink
http://svr2.gpo.or.th/csr/modules/mod_image_show_gk4/cache/banners.csr_banner_2gk-is-97.jpglink
http://svr2.gpo.or.th/csr/modules/mod_image_show_gk4/cache/banners.csr_banner_3gk-is-97.jpglink

  1. ข่าว CSR
มอบเงินสนับสนุนแก่มูลนิธิพระมหิตลาธิเบศรฯ เพื่อเป็นทุนการศึกษาแก่นิสิตนักศึกษาคณะเภสัชศาสตร์และรางวัลบัณฑิตเภสัชกรดีเด่น ประจำปี 2558
โดย ขนิษฐา - วันพุธ ที่ 19 สิงหาคม 2558

เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2558 ภญ.วนิชา ใจสำราญ รองผู้อำนวยการ เป็นผู้แทนองค์การเภสัชกรรมมอบเงินจำ...
ศึกษาดูงานกระบวนการสร้างโรงเรียนต้นแบบด้านคุณธรม จริยธรรม ณ โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม จังหวัดพิจิตร
โดย ขนิษฐา - วันจันทร์ ที่ 20 กรกฎาคม 2558

องค์การเภสัชกรรมร่วมกับสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน ได้จัดการศึกษาดูงานกระบวนการสร้างโรงเรียนต้นแบ...
บรรยายโครงการส่งเสริมธรรมาภิบาลขององค์กร ในหัวข้อ "คุณธรรม จริยธรรม ในการทำงานตามหลักธรรมาภิบาล" รุ่นที่ 3 และรุ่นที่ 4 วันที่ 5 มิถุนายน 2558
โดย ขนิษฐา - วันพฤหัสบดี ที่ 11 มิถุนายน 2558

กองพัฒนาองค์กรเพื่อความยั่งยืน จัดบรรยายโครงการส่งเสริมธรรมาภิบาลขององค์กร ในหัวข้อ "คุณธรรม จร...
next
prev