Loading
http://svr2.gpo.or.th/csr/modules/mod_image_show_gk4/cache/banners.csr_banner_1gk-is-97.jpglink
http://svr2.gpo.or.th/csr/modules/mod_image_show_gk4/cache/banners.csr_banner_2gk-is-97.jpglink
http://svr2.gpo.or.th/csr/modules/mod_image_show_gk4/cache/banners.csr_banner_3gk-is-97.jpglink

  1. ข่าว CSR
สนับสนุนงบประมาณให้กับชมรมเพื่อนโรคไตและสนับสนุนการดำเนิน"โครงการพัฒนาขยายเครือข่ายและอบรมป้องกันกลุ่มเสี่ยงไตวายเรื้อรัง"
โดย ขนิษฐา - วันจันทร์ ที่ 11 พฤษภาคม 2558

องค์การเภสัชกรรมสนับสนุนงบประมาณให้กับชมรมเพื่อนโรคไตแห่งประเทศไทย ในการจัด"โครงการพัฒนาขยายเคร...
อบรมโครงการ"ข้ารราชการไทยไร้ทุจริต" วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2558 ณ โรงแรมแกรนด์ ทาวเวอร์ อินน์
โดย ขนิษฐา - วันจันทร์ ที่ 02 มีนาคม 2558

กองพัฒนาองค์กรเพื่อความยั่งยืนได้จัดโครงการให้ความรู้ ปลุกจิตสำนึกในการป้องกันและปราบปรามการทุจ...
สายด่วน ป.ป.ช. 1205
โดย ขนิษฐา - วันพุธ ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2558

พบเห็นเจ้าหน้าที่ของรัฐทุจริตหรือร่ำรวยผิดปกติ แจ้งสำนักงาน ป.ป.ช. ส่วนกลาง หรือสำนักงาน ป.ป...
สนับสนุนยาชุดตำราหลวง จำนวน 100 ชุด ให้มูลนิธิกองทุนเพื่อสิ่งแวดล้อมไทย เพื่อร่วมช่วยเหลือผู้ประสบภัยหนาวใน "โครงการห่มผ้าให้น้อง ปีที่ 10"
โดย ขนิษฐา - วันจันทร์ ที่ 02 กุมภาพันธ์ 2558

องค์การเภสัชกรรมสนับสนุนยาชุดตำราหลวง จำนวน 100 ชุด ให้มูลนิธิกองทุนเพื่อสิ่งแวดล้อมไทย เพื่อร่...
next
prev