Loading
http://svr2.gpo.or.th/csr/modules/mod_image_show_gk4/cache/score-cg-gpogk-is-97.jpglink

  1. ข่าว CSR
องค์การเภสัชกรรมได้จัดโครงการ GPO ร่วมใจปลูกต้นไม้ 9,999 ต้น ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (ระยะที่ 1)
โดย ขนิษฐา - วันอังคาร ที่ 29 พฤศจิกายน 2559

องค์การเภสัชกรรมได้จัดโครงการ GPO ร่วมใจปลูกต้นไม้ 9,999 ต้น ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด...
องค์การเภสัชกรรมสนับสนุนยาและเวชภัณฑ์ให้แก่แพทยสภา
โดย ขนิษฐา - วันจันทร์ ที่ 31 ตุลาคม 2559

เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2559 ภญ.วีระมล  มหาตมวดี ผู้ช่วยผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรม มอบยาและเว...
องค์การเภสัชกรรมสนับสนุนยาและเวชภัณฑ์ให้แก่หน่วยแพทย์อาสาฯ แพทยสภา-มูลนิธิธรรมาภิบาลทางการแพทย์-ปธพ.
โดย ขนิษฐา - วันพุธ ที่ 26 ตุลาคม 2559

เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2559 ภก.นิพนธ์ อัตนวานิช รองผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรม มอบยาและเวชภัณ...
มอบโล่เกียรติคุณให้แก่กลุ่มที่เสนอโครงการเข้าร่วม "โครงการ GPO อาสาทำความดี ปี 2559" วันที่ 28 กันยายน 2559
โดย ขนิษฐา - วันจันทร์ ที่ 17 ตุลาคม 2559

ตามที่กองพัฒนาองค์กรเพื่อความยั่งยืนได้ดำเนินจัดทำ "โครงการ GPO อาสาทำความดี ปี 2559" เพื่อเปิด...
กิจกรรมสำหรับอดีตผู้ปฏิบัติงานขององค์การเภสัชกรรม
โดย ขนิษฐา - วันจันทร์ ที่ 17 ตุลาคม 2559

เมื่อวันเสาร์ที่  17 กันยายน 2559 เวลา 8.00 - 14.00 น. องค์การเภสัชกรรมโดยกองพัฒนาองค์กรเพื่อคว...
องค์การเภสัชกรรมมอบถุงยังชีพแก่ผู้ประสบภัยน้ำท่วม อ.เวียงสา จ.น่าน วันที่ 29 สิงหาคม 2559
โดย ขนิษฐา - วันศุกร์ ที่ 02 กันยายน 2559

เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2559 เภสัชกรหญิงวีระมล  มหาตมวดี ผู้ช่วยผู้อำนวยการองค์การเภสัชก...
next
prev