Loading
http://svr2.gpo.or.th/csr/modules/mod_image_show_gk4/cache/banners.csr_banner_1gk-is-97.jpglink
http://svr2.gpo.or.th/csr/modules/mod_image_show_gk4/cache/banners.csr_banner_2gk-is-97.jpglink
http://svr2.gpo.or.th/csr/modules/mod_image_show_gk4/cache/banners.csr_banner_3gk-is-97.jpglink

  1. ข่าวและกิจกรรม

  • 1
  • 2
  • 3
Prev Next
องค์การเภสัชกรรมเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ต้านโกง Anti Corruption Museum ของสำนักงาน ป.ป.ช

องค์การเภสัชกรรมเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ต้านโก…

31/พ.ค./2561 ฺัโดย ขนิษฐา

ภญ. อภิชชา โยธาประเสริฐ ผู้เชี่ยวชาญพิเศษ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และชมรมคนคุณธรรม เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ต้านโกง Anti Corruption Museum ของสำนักงาน ป.ป.ช แหล่งรวบรวมส่งเสริม เผยแพร่ความรู้ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต เพื่อนำมาปรับใช้ในการต่อต้านการทุจริตในองค์การเภสัชกรรมต่อไป ณ สำนักงาน ป.ป.ช ถนนพิษณุโลก กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2561

มีต่อ
องค์การเภสัชกรรมเข้าร่วมดูงานการประชุมวิชาการและนิทรรศการสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนและฐานทรัพยากรท้องถิ่นระดับภูมิภาค ครั้งที่ 5

องค์การเภสัชกรรมเข้าร่วมดูงานการประชุมวิ…

31/พ.ค./2561 ฺัโดย ขนิษฐา

          องค์การเภสัชกรรมเข้าร่วมดูงานการประชุมวิชาการและนิทรรศการสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนและฐานทรัพยากรท้องถิ่นระดับภูมิภาค ครั้งที่ 5 วันที่ 25 พฤษภาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ซึ่งจัดขึ้นโดยโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ระหว่างวันที่ 24 - 28 พฤษภาคม 2561  และองค์การเภสัชกรรมได้สนับสนุนโรงเรียนรอบพื้นที่องค์การเภสัชกรรม  เพื่อให้โรงเรียนรอบพื้นที่ได้มีโอกาสเข้าร่วมสนองพระราชดำริในอนาคต จำนวน 12 โรงเรียน ได้แก่     ...

มีต่อ
รับสมัคร "โครงการ GPO อาสาทำความดี ปี 2561"

รับสมัคร "โครงการ GPO อาสาทำความดี …

17/พ.ค./2561 ฺัโดย ขนิษฐา

โครงการ GPO อาสาทำความดี ปี 2561 ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม  ดาวน์โหลดประกาศ  

มีต่อ

ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานด้วยควา…

03/พ.ค./2561 ฺัโดย ขนิษฐา

ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและโปร่งใส (ฉบับภาษาอังกฤษ) <<<คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลด>>>

มีต่อ
ผลการประกวดภาพถ่ายโครงการ “ความซื่อสัตย์คือความภูมิใจ และเปิดศูนย์รับเรื่องร้องเรียน/แจ้งเบาะแสการทุจริต”

ผลการประกวดภาพถ่ายโครงการ “ความซื่อสัตย์…

02/พ.ค./2561 ฺัโดย ขนิษฐา

ตามที่องค์การเภสัชกรรมได้เปิดแคมเปญ "ความซื่อสัตย์คือความภูมิใจ และเปิดศูนย์รับเรื่องร้องเรียน/แจ้งเบาะแสการทุจริต" โดยให้ผู้ปฏิบัติงานขององค์การเภสัชกรรมเข้าร่วมกิจกรรมส่งภาพถ่ายเข้าร่วมประกวด  "ภาพถ่ายที่สื่อถึงความภาคภูมิใจในความเป็นไทยโครงการ"  นั้น ขณะนี้ได้ผลการประกวดดังต่อไปนี้ รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ ว่าที่ร้อยตรีหญิง ปวีณา เปลี่ยนทัพ นักบัญชี 4 แผนกบัญชีต้นทุนผลิตยา กองบัญชีต้นทุน ฝ่ายบัญชีและการเงิน    รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ นางสาวชญาน์กานต์ ปิณฑวรรธนะ เภสัชกร 5 แผนกทดสอบ กองสอบเทียบและทดสอบ สำนักอำนวยการ     รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ นางสาวอุษา  เอกอุดมสุข พนักงานชำนาญงาน 7 แผนกงานบุคคล กองการเจ้าหน้าที่ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล   รางวัลชมเชย...

มีต่อ
มอบยาและเวชภัณฑ์มอบให้แก่คามิลเลียน โซเซียล เซนเตอร์ ปราจีนบุรี (ศูนย์สงเคราะห์คามิลเลียนฯ)

มอบยาและเวชภัณฑ์มอบให้แก่คามิลเลียน โซเซ…

20/เม.ย./2561 ฺัโดย ขนิษฐา

          เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2561 องค์การเภสัชกรรม นำทีมโดย นางวีระมล มหาตมวดี ผู้ช่วยผู้อำนวยการ พร้อมทีมงานของกองพัฒนาองค์กรเพื่อความยั่งยืน ร่วมกับสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจดำเนินกิจกรรมเพื่อสังคม ณ คามิลเลียน โซเซียล เซนเตอร์ ปราจีนบุรี (ศูนย์สงเคราะห์คามิลเลียนฯ) ทั้งนี้ได้มอบยาและเวชภัณฑ์ อาทิ ยาลดกรดในกระเพาะ เจลล้างมือ ยาบรรเทาอาการปวด เป็นต้น พร้อมทั้งเลี้ยงอาหารผู้สูงอายุยากไร้   

มีต่อ
เปิดแคมเปญ &quot;ความซื่อสัตย์คือความภูมิใจ&quot; และเปิดศูนย์รับเรื่องร้องเรียน/รับแจ้งเบาะแสการทุจริต

เปิดแคมเปญ "ความซื่อสัตย์คือความภูม…

09/เม.ย./2561 ฺัโดย ขนิษฐา

นพ.นพพร ชื่นกลิ่น ผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรม เป็นประธานเปิดแคมเปญ "ความซื่อสัตย์คือความภูมิใจ" และเปิดศูนย์รับเรื่องร้องเรียน/รับแจ้งเบาะแสการทุจริต ซึ่งเป็นหนึ่งในโครงการ GPO องค์กรคุณธรรม ประกอบด้วยคุณธรรมหลัก 3 หัวข้อ 1.ซื่อสัตย์ โปร่งใส ตรวจสอบได้ 2.ทำงานเต็มที่ เต็มประสิทธิภาพ 3. ทำงานเป็นทีม มีความสามัคคี ซึ่งคุณธรรมทั้งหมดนี้จะเป็นต้นแบบที่ดี เป็นที่ยอมรับว่าเป็น "องค์กรคุณธรรม" อย่างแท้จริง จึงขอเชิญชวนผู้บริหาร พนักงานและลูกจ้างร่วมชมนิทรรศการและถ่ายภาพไว้เป็นที่ระลึกซึ่งสามารถส่งภาพที่ถ่ายจากบริเวณงานเข้าประกวดชิงรางวัลใน line@ประกวดภาพถ่าย โดยค้นหา @utw6069j หรือสอบถามที่ได้กองพัฒนาองค์กรเพื่อความยั่งยืน...

มีต่อ
สนับสนุนยาชุดตำราหลวงให้แก่กลุ่มจิตอาสา ทำดี ปันน้อง เพื่อช่วยเหลือโรงเรียนที่ขาดแคลน

สนับสนุนยาชุดตำราหลวงให้แก่กลุ่มจิตอาสา

08/มี.ค./2561 ฺัโดย ขนิษฐา

ภญ.วีระมล  มหาตมวดี ผู้ช่วยผู้อำนวยการ เป็นผู้แทนองค์การเภสัชกรรมสนับสนุนยาชุดตำราหลวง จำนวน 560 ชุด ให้แก่กลุ่มจิตอาสา ทำดี ปันน้อง เพื่อช่วยเหลือโรงเรียนที่ขาดแคลน ระหว่างวันที่ 9 – 10 มีนาคม 2561 ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กห้วยน้ำหนัก ศูนย์พัฒนาเด็กบ้านห้วยผากและโรงเรียนกลุ่มนักข่าวหญิง 2 อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี โดยมี พ.ต.ต.หญิง ประทานพร  บำรุงนา เป็นผู้รับมอบ  

มีต่อ
สนับสนุนยาและเวชภัณฑ์ให้แก่ชมชรมจักรยานองค์การเภสัชกรรม เพื่อให้ดำเนินกิจกรรมสังคม

สนับสนุนยาและเวชภัณฑ์ให้แก่ชมชรมจักรยานอ…

08/มี.ค./2561 ฺัโดย ขนิษฐา

องค์การเภสัชกรรมได้มอบยาและเวชภัณฑ์ให้แก่ชมรมจักรยานองค์การเภสัชกรรม เพื่อดำเนินกิจกรรมสังคม ณ โรงเรียนบ้านแม่ลานคำ ตำบลสะเมิงใต้ อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งยาและเวชภัณฑ์ประกอบด้วย ยาบรรเทาอาการปวด ยาแก้ไอน้ำดำ ยาบรรเทาอาการปวดสำหรับเด็ก ขี้ผึ้งแก้ปวดบวม ยาทาแก้ผดผื่นคัน อุปกรณ์ทำแผล ผ้าปิดจมูก และแอลกอฮอล์  

มีต่อ
องค์การเภสัชกรรมสนับสนุนงบประมาณการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561 ให้แก่เทศบาลตำบลหนองใหญ่ จังหวัดชลบุรี

องค์การเภสัชกรรมสนับสนุนงบประมาณการจัดงา…

08/มี.ค./2561 ฺัโดย ขนิษฐา

องค์การเภสัชกรรมสนับสนุนงบประมาณ จำนวน 30,000 บาท และของรางวัลต่าง ๆ แก่เทศบาตำบลหนองใหญ่ อำเภอหนองใหญ่ จังหวัดชลบุรี เพื่อให้ในการจัดกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561 ในวันที่ 13 มกราคม 2561 ซึ่งจัดขึ้นที่โรงเรียนอนุบาลหนองใหญ่ อำเภอหนองใหญ่ จังหวัดชลบุรี

มีต่อ
นพ.เจษฎา โชคดำรงสุข ปลัดกระทรวงสาธารณสุขมอบเครื่องวัดความดันโลหิต ในโครงการ “GPO ร่วมสนับสนุนการดูแลรักษาผู้ป่วย ที่มารับบริการในสถานพยาบาลของวัดไทย ในประเทศอินเดียและเนปาล”

นพ.เจษฎา โชคดำรงสุข ปลัดกระทรวงสาธารณสุข…

23/ก.พ./2561 ฺัโดย ขนิษฐา

           วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2561 นพ.เจษฎา โชคดำรงสุข ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ในฐานะประธานคณะกรรมการการกำกับดูแลกิจการที่ดี องค์การเภสัชกรรม พร้อมด้วย ภญ.อภิชชา โยธาประเสริฐ  ผู้เชี่ยวชาญพิเศษ และ ภญ.วีระมล มหาตมวดี ผู้ช่วยผู้อำนวยการ องค์การเภสัชกรรม มอบเครื่องวัดความดันโลหิต ในโครงการ “GPO ร่วมสนับสนุนการดูแลรักษาผู้ป่วย ที่มารับบริการในสถานพยาบาลของวัดไทย ในประเทศอินเดียและเนปาล” โดยมี...

มีต่อ

แบบฟอร์มข้อมูลรายชื่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสี…

08/ก.พ./2561 ฺัโดย ขนิษฐา

แบบฟอร์มข้อมูลรายชื่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก ปีงบประมาณ 2561  <<<<กดดาวน์โหลดที่นี่>>>>

มีต่อ
ภญ.วีระมล มหาตมวดี ผู้ช่วยผู้อำนวยการ พร้อมทีม ลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในจังหวัดหนองบัวลำภู จำนวน 700 ชุด

ภญ.วีระมล มหาตมวดี ผู้ช่วยผู้อำนวยการ พร…

29/พ.ย./2560 ฺัโดย ขนิษฐา

       ภญ.วีระมล  มหาตมวดี ผู้ช่วยผู้อำนวยการ พร้อมทีม ร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสิงห์บุรี ลงพื้นที่จังหวัดหนองบัวลำภู มอบยา เวชภัณฑ์ พร้อมถุงยังชีพ จำนวน 700 ชุด ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2560

มีต่อ
ภญ.อภิชชา โยธาประเสริฐ ผู้เชี่ยวชาญพิเศษ มอบชุดยังชีพพร้อมยาและเวชภัณฑ์ให้แก่ประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากอุทกภัย ณ จังหวัดอ่างทองและจังหวัดสุพรรณบุรี เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2560

ภญ.อภิชชา โยธาประเสริฐ ผู้เชี่ยวชาญพิเศษ…

29/พ.ย./2560 ฺัโดย ขนิษฐา

        เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2560 ภญ.อภิชชา โยธาประเสริฐ ผู้เชี่ยวชาญพิเศษ องค์การเภสัชกรรม พร้อมทีม “GPO เพื่อผู้ประสบภัย” ร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด ลงพื้นที่มอบยาและเวชภัณฑ์ พร้อมถุงยังชีพ ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยที่ได้รับความเดือน ในจังหวัดอ่างทอง จำนวน 900 ชุด และจังหวัดสุพรรณบุรี จำนวน 1,000 ชุด   

มีต่อ
วันที่ 7 พฤศจิกายน 2560 องค์การเภสัชกรรมลงพื้นที่มอบถุงยังชีพช่วยเหลือผู้ประสบภัย ณ จังหวัดนครสวรรค์

วันที่ 7 พฤศจิกายน 2560 องค์การเภสัชกรรม…

29/พ.ย./2560 ฺัโดย ขนิษฐา

        เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2560  องค์การเภสัชกรรมนำทีมโดย ภญ.วีระมล มหาตมวดี ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครสวรรค์ ลงพื้นที่มอบยา เวชภัณฑ์ พร้อมถุงยังชีพ จำนวน 1,500 ชุด เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยที่ได้รับความเดือนร้อนในพื้นที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเกรียงไกรใต้ อำเภอเมือง และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางมะฝ่อ อำเภอโกรกพระ จังหวัดนครสวรรค์

มีต่อ
บริการฉีดวัคซีนให้ประชาชนรอบพื้นที่องค์การเภสัชกรรม ตำบลทับกวาง อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี จำนวน 1,500 ราย

บริการฉีดวัคซีนให้ประชาชนรอบพื้นที่องค์ก…

02/ต.ค./2560 ฺัโดย ขนิษฐา

          องค์การเภสัชกรรมดำเนินกิจกรรมฉีดวัคซีนให้แก่ประชาชนที่อาศัยโดยรอบพื้นที่องค์การเภสัชกรรม ตำบลทับกวาง อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบรี จำนวน 1,500 ราย เพื่อเป็นการดูแลประชาชน เพื่อสนับสนุนให้ประชาชนมีสุขภาพอนามัยที่ดี และเพื่อป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ในกลุ่มเสี่ยง โดยได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากประชาชน เจ้าหน้าที่สาธารณสุขจังหวัดสระบุรี  

มีต่อ
ผู้ปฏิบัติงานองค์การเภสัชกรรมเป็นจิตอาสาเข้าร่วมกิจกรรมบริการประชาชนที่เข้าถวายสักการะพระบรมศพ รัชกาลที่ 9

ผู้ปฏิบัติงานองค์การเภสัชกรรมเป็นจิตอาสา…

02/ต.ค./2560 ฺัโดย ขนิษฐา

          องค์การเภสัชกรรมได้รับมอบหมายให้เป็นเจ้าภาพเพื่อให้บริการประชาชนที่เข้าถวายสักการะพระบรมศพ พระบามสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ณ ท้องสนามหลวง ในวันที่ 24 สิงหาคม 2560 โดยองค์การเภสัชกรรมจัดจิตอาสาเข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 200 คน ตั้งแต่เวลา 03.00 - 22.00 น.   

มีต่อ
โครงการ GPO ร่วมใจปลูกต้นไม้ยืนต้น 9,999 ต้น ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันที่ 24 มิถุนายน 2560

โครงการ GPO ร่วมใจปลูกต้นไม้ยืนต้น 9,999…

15/ส.ค./2560 ฺัโดย ขนิษฐา

           องค์การเภสัชกรรมจัดโครงการ GPO ร่วมใจปลูกต้นไม้ยืนต้น 9,999 ต้น ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานองค์การเภสัชกรรมได้ร่วมกิจกรรมและตั้งเจตนาในการทำความดี อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม รวมถึงเพื่อแสดงความสามัคคีในหมู่คณะ โดยจัดในวันที่ 24 มิถุนายน 2560 ณ เขามัน องค์การเภสัชกรรม ตำบลทับกวาง อำเภอแก่้งคอย จังหวัดสระบุรี มีผู้เข้าร่วมงานฯ จำนวน 550 คน ประกอบด้วย คณะกรรมการองค์การเภสัชกรรม ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานองค์การเภสัชกรรม...

มีต่อ