Loading
http://svr2.gpo.or.th/csr/modules/mod_image_show_gk4/cache/banners.csr_banner_1gk-is-97.jpglink
http://svr2.gpo.or.th/csr/modules/mod_image_show_gk4/cache/banners.csr_banner_2gk-is-97.jpglink
http://svr2.gpo.or.th/csr/modules/mod_image_show_gk4/cache/banners.csr_banner_3gk-is-97.jpglink

  1. ข่าวและกิจกรรม

  • 1
  • 2
  • 3
Prev Next
ภญ.วีระมล มหาตมวดี ผู้ช่วยผู้อำนวยการ พร้อมทีม ลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในจังหวัดหนองบัวลำภู จำนวน 700 ชุด

ภญ.วีระมล มหาตมวดี ผู้ช่วยผู้อำนวยการ พร…

       ภญ.วีระมล  มหาตมวดี ผู้ช่วยผู้อำนวยการ พร้อมทีม ร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสิงห์บุรี ลงพื้นที่จังหวัดหนองบัวลำภู มอบยา เวชภัณฑ์ พร้อมถุงยังชีพ จำนวน 700 ชุด ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2560

29/พ.ย./2560 ฺัโดย ขนิษฐา

มีต่อ
ภญ.อภิชชา โยธาประเสริฐ ผู้เชี่ยวชานญพิเศษ มอบชุดยังชีพพร้อมยาและเวชภัณฑ์ให้แก่ประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากอุทกภัย ณ จังหวัดอ่างทองและจังหวัดสุพรรณบุรี เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2560

ภญ.อภิชชา โยธาประเสริฐ ผู้เชี่ยวชานญพิเศ…

        เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2560 ภญ.อภิชชา โยธาประเสริฐ ผู้เชี่ยวชาญพิเศษ องค์การเภสัชกรรม พร้อมทีม “GPO เพื่อผู้ประสบภัย” ร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด ลงพื้นที่มอบยาและเวชภัณฑ์ พร้อมถุงยังชีพ ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยที่ได้รับความเดือน ในจังหวัดอ่างทอง จำนวน 900 ชุด และจังหวัดสุพรรณบุรี จำนวน 1,000 ชุด   

29/พ.ย./2560 ฺัโดย ขนิษฐา

มีต่อ
วันที่ 7 พฤศจิกายน 2560 องค์การเภสัชกรรมลงพื้นที่มอบถุงยังชีพช่วยเหลือผู้ประสบภัย ณ จังหวัดนครสวรรค์

วันที่ 7 พฤศจิกายน 2560 องค์การเภสัชกรรม…

        เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2560  องค์การเภสัชกรรมนำทีมโดย ภญ.วีระมล มหาตมวดี ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครสวรรค์ ลงพื้นที่มอบยา เวชภัณฑ์ พร้อมถุงยังชีพ จำนวน 1,500 ชุด เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยที่ได้รับความเดือนร้อนในพื้นที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเกรียงไกรใต้ อำเภอเมือง และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางมะฝ่อ อำเภอโกรกพระ จังหวัดนครสวรรค์

29/พ.ย./2560 ฺัโดย ขนิษฐา

มีต่อ
บริการฉีดวัคซีนให้ประชาชนรอบพื้นที่องค์การเภสัชกรรม ตำบลทับกวาง อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี จำนวน 1,500 ราย

บริการฉีดวัคซีนให้ประชาชนรอบพื้นที่องค์ก…

          องค์การเภสัชกรรมดำเนินกิจกรรมฉีดวัคซีนให้แก่ประชาชนที่อาศัยโดยรอบพื้นที่องค์การเภสัชกรรม ตำบลทับกวาง อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบรี จำนวน 1,500 ราย เพื่อเป็นการดูแลประชาชน เพื่อสนับสนุนให้ประชาชนมีสุขภาพอนามัยที่ดี และเพื่อป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ในกลุ่มเสี่ยง โดยได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากประชาชน เจ้าหน้าที่สาธารณสุขจังหวัดสระบุรี  

02/ต.ค./2560 ฺัโดย ขนิษฐา

มีต่อ
ผู้ปฏิบัติงานองค์การเภสัชกรรมเป็นจิตอาสาเข้าร่วมกิจกรรมบริการประชาชนที่เข้าถวายสักการะพระบรมศพ รัชกาลที่ 9

ผู้ปฏิบัติงานองค์การเภสัชกรรมเป็นจิตอาสา…

          องค์การเภสัชกรรมได้รับมอบหมายให้เป็นเจ้าภาพเพื่อให้บริการประชาชนที่เข้าถวายสักการะพระบรมศพ พระบามสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ณ ท้องสนามหลวง ในวันที่ 24 สิงหาคม 2560 โดยองค์การเภสัชกรรมจัดจิตอาสาเข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 200 คน ตั้งแต่เวลา 03.00 - 22.00 น.   

02/ต.ค./2560 ฺัโดย ขนิษฐา

มีต่อ
โครงการ GPO ร่วมใจปลูกต้นไม้ยืนต้น 9,999 ต้น ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันที่ 24 มิถุนายน 2560

โครงการ GPO ร่วมใจปลูกต้นไม้ยืนต้น 9,999…

           องค์การเภสัชกรรมจัดโครงการ GPO ร่วมใจปลูกต้นไม้ยืนต้น 9,999 ต้น ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานองค์การเภสัชกรรมได้ร่วมกิจกรรมและตั้งเจตนาในการทำความดี อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม รวมถึงเพื่อแสดงความสามัคคีในหมู่คณะ โดยจัดในวันที่ 24 มิถุนายน 2560 ณ เขามัน องค์การเภสัชกรรม ตำบลทับกวาง อำเภอแก่้งคอย จังหวัดสระบุรี มีผู้เข้าร่วมงานฯ จำนวน 550 คน ประกอบด้วย คณะกรรมการองค์การเภสัชกรรม ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานองค์การเภสัชกรรม...

15/ส.ค./2560 ฺัโดย ขนิษฐา

มีต่อ
กิจกรรม “เพาะเมล็ดพันธุ์ใหม่ปลูกต้นไม้ในใจคน” ณ โรงเรียนอนุบาลทับกวาง โรงเรียนชุมชนนิคมทับกวางสงเคราะห์ 1 และโรงเรียนนิคมทับกวางสงเคราะห์ 2

กิจกรรม “เพาะเมล็ดพันธุ์ใหม่ปลูกต้นไม้ใน…

             เมื่อวันที่ 8 และ 12 มิถุนายน 2560 องค์การเภสัชกรรมร่วมกับสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 5 (สระบุรี) จัดกิจกรรม “เพาะเมล็ดพันธุ์ใหม่ปลูกต้นไม้ในใจคน” ณ โรงเรียนอนุบาลทับกวาง โรงเรียนชุมชนนิคมทับกวางสงเคราะห์ 1 และโรงเรียนนิคมทับกวางสงเคราะห์ 2 โดยเป็นกิจกรรมให้ความรู้เรื่องการใช้เทคนิคเพาะชำกล้าไม้ มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีจิตอาสารักษ์ต้นไม้ และสร้างจิตสำนึกในการร่วมรักษ์สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ  

15/ส.ค./2560 ฺัโดย ขนิษฐา

มีต่อ
โครงการ GPO ร้อยดวงใจ ประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ ถวายในหลวง รัชกาลที่ 9

โครงการ GPO ร้อยดวงใจ ประดิษฐ์ดอกไม้จันท…

        องค์การเภสัชกรรม โดยกองพัฒนาองค์กรเพื่อความยั่งยืนจัดทำโครงการ GPO ร้อยดวงใจ ประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ ถวายในหลวง รัชกาลที่ 9 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อถวายอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นหาที่สุดมิได้ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานองค์การเภสัชกรรมมีส่วนร่วมในกิจกรรมทำความดีถวายเป็นพระราชกุศล และเพื่อใช้ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทั้งนี้ได้เชิญชวนผู้ปฏิบัติงานองค์การเภสัชกรรมมีส่วนร่วมในการประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ (ดอกดารารัตน์) จำนวน 8,900 ดอก ระหว่างวันที่ 15 - 31 พฤษภาคม 2560 ช่วงเวลา 12.00 -...

21/พ.ค./2560 ฺัโดย ขนิษฐา

มีต่อ
โครงการ GPO อาสาทำความดี ปี 2560

โครงการ GPO อาสาทำความดี ปี 2560

โครงการ GPO อาสาทำความดี ปี 2560  เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช   ดาวน์โหลด  <<ประกาศโครงการ>>   ดาวน์โหลด  <<แบบฟอร์มการนำเสนอโครงการ>>          

28/เม.ย./2560 ฺัโดย ขนิษฐา

มีต่อ
วันที่ 13 - 14 มีนาคม 2560 องค์การเภสัชกรรมได้ดำเนินโครงการ GPO องค์กรคุณธรรม ณ โรงแรมชลจันทร์ พัทยา จังหวัดชลบุรี

วันที่ 13 - 14 มีนาคม 2560 องค์การเภสัชก…

วันที่ 13 - 14 มีนาคม 2560 องค์การเภสัชกรรมได้ดำเนินโครงการ GPO องค์กรคุณธรรม ณ โรงแรมชลจันทร์ พัทยา จังหวัดชลบุรี วัตถุประสงค์เพื่อเป็นการยกระดับองค์กรในฐานะที่เป็นองค์กรคุณธรรม เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานทุกระดับรับรู้และปฏิบัติตามข้อกำหนดขององค์กรคุณธรรม มีส่วนร่วมในการสร้างองค์กรคุณธรรม และภาคภูมิใจในองค์กร มีผู้เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ จำนวน 67 คน ประกอบด้วย ผู้บริหารระดับสูง ตัวแทนผู้ปฏิบัติงานทุกระดับตัวแทนสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจองค์การเภสัชกรรม และตัวแทนสมาคมสโมสรพนักงานองค์การเภสัชกรรม  

21/เม.ย./2560 ฺัโดย ขนิษฐา

มีต่อ
ผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรมพร้อมคณะผู้บริหารได้ร่วมประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและโปร่งใส

ผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรมพร้อมคณะผู้บร…

            ผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรมพร้อมคณะผู้บริหารได้ร่วมประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและโปร่งใส เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2560 ณ องค์การเภสัชกรรม อีกทั้งมีการเผยแพร่ผ่าน video conference เพื่อแสดงเจตนารมณ์ในการบริหารงานด้านความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใสและเป็นธรรม รวมทั้งร่วมต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบให้ผู้ปฏิบัติงานได้รับทราบและนำไปปฏิบัติเพื่อเดินหน้าขับเคลื่อนสู่ "องค์กรคุณธรรม" จากนั้นผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรมได้บรรยายเกี่ยวกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี 7 หลัก (หลักนิติธรรม หลักคุณธรรม หลักความโปร่งใส หลักการมีส่วนร่วม หลักความรับผิดชอบ หลักความคุ้มค่า และหลักการมีจริยธรรมที่ดี)...

25/ก.พ./2560 ฺัโดย ขนิษฐา

มีต่อ
มอบยาและเวชภัณฑ์ให้แก่สมาคมนิสิตเก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เพื่อส่งไปช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในจังหวัดชุมพร จังหวัดสุราษฎร์ธานี จังหวัดนครศรีธรรมราช และจังหวัดพัทลุง

มอบยาและเวชภัณฑ์ให้แก่สมาคมนิสิตเก่าจุฬา…

เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2560 นางสุมณฑา อธิจารุเดช ผู้อำนวยการกองพัฒนาองค์กรเพื่อความยั่งยืน เป็นผู้แทนองค์การเภสัชกรรม มอบยาและเวชภัณฑ์ ได้แก่ ยารักษากลากเกลื้อน จำนวน 1,000 หลอด ยาพาราเซตามอล จำนวน 1,000 แผง พาสเตอร์ปิดแผล จำนวน 50 กล่อง และยาใส่แผลโพวิโดน- ไอโอดีน จำนวน 1,000 ขวด ให้แก่สมาคมนิสิตจุฬาลงกร์มหาวิทยาลัย เพื่อส่งไปช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในจังหวัดชุมพร จังหวัดสุราษฎร์ธานี...

19/ม.ค./2560 ฺัโดย ขนิษฐา

มีต่อ
มอบของขวัญให้โรงเรียนรอบข้างพื้นที่องค์การเภสัชกรรม จำนวน 12 โรงเรียน เพื่อใช้ในกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ วันที่ 14 มกราคม 2560

มอบของขวัญให้โรงเรียนรอบข้างพื้นที่องค์ก…

องค์การเภสัชกรรมมอบของขวัญ จำนวน 4,500 ชิ้น ให้กับนักเรียนในโรงเรียนรอบข้างพื้นที่องค์การเภสัชกรรม ทั้ง 4 แห่ง เพื่อใช้ในกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2560 จำนวน 12 โรงเรียน ได้แก่ 1.โรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ  2.โรงเรียนสวนมิกสกวัน กรุงเทพฯ  3.โรงเรียนอนุบาลหนองใหญ่ จ.ชลบุรี  4.โรงเรียนหนองใหญ่ศิริวรวาท จ.ชลบุรี  5.โรงเรียนหนองผักหนาม จ.ชลบุรี  6.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหนองใหญ่ศิริธรรม จ.ชลุบรี  7.โรงเรียนชุมชนนิคมทับกวางสงเคราะห์ 1 จ.สระบุรี  8.โรงเรียนอนุบาลทับกวาง...

19/ม.ค./2560 ฺัโดย ขนิษฐา

มีต่อ
มอบเงินสนับสนุนการแข่งขันเดิน-วิ่ง เพื่อสุขภาพการกุศล &quot;วิ่งสู้เอดส์ ครั้งที่ 19&quot; โดยสมาคมพัฒนาประชากรและชุมชน

มอบเงินสนับสนุนการแข่งขันเดิน-วิ่ง เพื่อ…

ภญ. วีระมล มหาตมวดี ผู้ช่วยผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรม เป็นผู้แทนองค์การเภสัชกรรม มอบเงินสนับสนุนการแข่งขันเดิน-วิ่ง เพื่อสุขภาพการกุศล "วิ่งสู้เอดส์ ครั้งที่ 19" โดยสมาคมพัฒนาประชากรและชุมชน จำนวน 50,000 บาท โดยมีกำหนดจัดกิจกรรมในวันอาทิตย์ที่ 18 ธันวาคม 2559 เวลา 06.00 น. ซึ่งจะใช้ถนนภายในบริเวณกระทรวงสาธารณสุขเป็นเส้นทางการแข่งขัน มีผู้เข้าร่วมการแข่งขันประมาณ 2,000 คน การจัดงานดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อสมทบทุนการศึกษาแก่นักเรียนที่ได้รับผลกระทบจากโรคเอดส์ เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนได้ออกกำลังกาย และเพื่อเผยแพร่ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับโรคเอดส์แก่ประชาชนทั่วไป    

13/ธ.ค./2559 ฺัโดย ขนิษฐา

มีต่อ
องค์การเภสัชกรรมได้จัดโครงการ GPO ร่วมใจปลูกต้นไม้ 9,999 ต้น ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (ระยะที่ 1)

องค์การเภสัชกรรมได้จัดโครงการ GPO ร่วมใจ…

องค์การเภสัชกรรมได้จัดโครงการ GPO ร่วมใจปลูกต้นไม้ 9,999 ต้น ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยระยะที่ 1 ดำเนินการปลูกต้นพะยอม จำนวน 199 ต้น ในวันเสาร์ที่ 26 พฤศจิกายน 2559 เวลา 08.00 น. – 12.00 น. ณ พื้นที่องค์การเภสัชกรรม ตำบลทับกวาง อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี โดยผู้เข้าร่วมกิจกรรมประกอบด้วย ผู้บริหาร ผู้ปฏิบัติงาน...

29/พ.ย./2559 ฺัโดย ขนิษฐา

มีต่อ
องค์การเภสัชกรรมสนับสนุนยาและเวชภัณฑ์ให้แก่แพทยสภา

องค์การเภสัชกรรมสนับสนุนยาและเวชภัณฑ์ให้…

เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2559 ภญ.วีระมล  มหาตมวดี ผู้ช่วยผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรม มอบยาและเวชภัณฑ์ให้แก่แพทยสภา  ได้แก่ สำลี ขนาด 5 กรัม จำนวน 10,000 ถุง และยาระบาย จำนวน 500 ขวด เพื่อใช้ในการบริการประชาชนที่เดินทางมาถวายอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  

31/ต.ค./2559 ฺัโดย ขนิษฐา

มีต่อ
องค์การเภสัชกรรมสนับสนุนยาและเวชภัณฑ์ให้แก่หน่วยแพทย์อาสาฯ แพทยสภา-มูลนิธิธรรมาภิบาลทางการแพทย์-ปธพ.

องค์การเภสัชกรรมสนับสนุนยาและเวชภัณฑ์ให้…

เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2559 ภก.นิพนธ์ อัตนวานิช รองผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรม มอบยาและเวชภัณฑ์ให้แก่หน่วยแพทย์อาสาฯ แพทยสภา-มูลนิธิธรรมาภิบาลทางการแพทย์-ปธพ. ในโครงการ "แพทย์อาสาร่วมใจถวายเป็นพระราชกุศล" เพื่อช่วยเหลือประชาชนจำนวนมากที่เดินทางมาถวายอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ ณ บริเวณมณฑลพิธีท้องสนามหลวง รายการยาและเวชภัณฑ์ประกอบด้วย เจลกันยุง คาลาไมน์ ยาลดกรด พาราเซตามอล ขี้ผึ้งแก้ปวดบวม ยานวดบรรเทาปวดเมื่อย เวชภัณฑ์ทำแผล เป็นต้น  

26/ต.ค./2559 ฺัโดย ขนิษฐา

มีต่อ
มอบโล่เกียรติคุณให้แก่กลุ่มที่เสนอโครงการเข้าร่วม &quot;โครงการ GPO อาสาทำความดี ปี 2559&quot; วันที่ 28 กันยายน 2559

มอบโล่เกียรติคุณให้แก่กลุ่มที่เสนอโครงกา…

ตามที่กองพัฒนาองค์กรเพื่อความยั่งยืนได้ดำเนินจัดทำ "โครงการ GPO อาสาทำความดี ปี 2559" เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ปฏิบัติงานขององค์การเภสัชกรรมได้รวมกลุ่มกันทำประโยชน์ให้แก่ส่วนรวมภายในองค์การเภสัชกรรม ทั้งนี้กลุ่มที่ได้รับการสนับสนุน ได้แก่  1. โครงการ Let's Strong Together                           จัดทำโดยกลุ่ม GPO Fit and...

17/ต.ค./2559 ฺัโดย ขนิษฐา

มีต่อ